• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Heavy Duty Dresser Holder

Heavy Duty Dresser Holder
  • On Sale Till 31/12/2018

[Features]
· Regenerates the sharpness and roundness of a dulled or uneven grindstone.
· Uses a bearing with six holes.
[Applications]
· Grindstone for polishing.

Features

●The grinding whetstone that does not cut, the sharpness of the whetstone surface where the surface became uneven/recover a true circle.

Usage

●For grinding stone polishing.

Specification

●Blade Width: Approx. 18mm

Accessories

●Dedicated Replacement Blade x 12
Part Number
DH-240M
DH-265
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Mass Trusco Code Specifications
Same day 20048395g374-6437Edge (12 Pieces) Approx. 18 mm
Same day 26550730g215-7292Edge (12 Pieces) Approx. 18 mm

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Grinding stone dresser

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)