• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Radius End Mill 2-Flute

Radius End Mill 2-Flute

Rounds only the corner section, producing stable rounded corners with excellent rigidity.

PDF

 

Part Number
2RBE-3-0.5R
2RBE-3-0.75R
2RBE-3-1R
2RBE-4-0.5R
2RBE-4-0.75R
2RBE-4-1R
2RBE-5-0.5R
2RBE-5-0.75R
2RBE-5-1R
2RBE-5-1.5R
2RBE-6-0.5R
2RBE-6-0.75R
2RBE-6-1R
2RBE-6-1.5R
2RBE-6-2R
2RBE-7-0.5R
2RBE-7-0.75R
2RBE-7-1R
2RBE-7-1.5R
2RBE-7-2R
2RBE-8-0.5R
2RBE-8-0.75R
2RBE-8-1R
2RBE-8-1.5R
2RBE-8-2R
2RBE-8-2.5R
2RBE-8-3R
2RBE-9-0.5R
2RBE-9-0.75R
2RBE-9-1R
2RBE-9-1.5R
2RBE-9-2R
2RBE-9-2.5R
2RBE-9-3R
2RBE-10-0.5R
2RBE-10-0.75R
2RBE-10-1R
2RBE-10-1.5R
2RBE-10-2R
2RBE-10-2.5R
2RBE-10-3R
2RBE-11-0.5R
2RBE-11-0.75R
2RBE-11-1R
2RBE-11-1.5R
2RBE-11-2R
2RBE-11-2.5R
2RBE-11-3R
2RBE-11-4R
2RBE-12-0.5R
2RBE-12-0.75R
2RBE-12-1R
2RBE-12-1.5R
2RBE-12-2R
2RBE-12-2.5R
2RBE-12-3R
2RBE-12-4R
2RBE-12-5R
2RBE-13-0.5R
2RBE-13-0.75R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Tolerance
(mm)
Torsion Angle (θ)
(Degree)
4 Day(s) or more 30.510536±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 30.7510536±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 3110536±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 40.512596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 40.7512596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 4112596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 50.514596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 50.7514596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 5114596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 51.514596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 60.516596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 60.7516596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 6116596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 61.516596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 6216596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 70.518596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 70.7518596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 7118596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 71.518596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 7218596±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 80.520758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 80.7520758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 8120758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 81.520758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 8220758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 82.520758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 8320758±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 90.5228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 90.75228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 91228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 91.5228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 92228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 92.5228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 93228010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 100.5258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 100.75258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 101258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 101.5258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 102258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 102.5258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 103258010±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 110.5289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 110.75289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 111289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 111.5289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 112289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 112.5289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 113289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 114289012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 120.5309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 120.75309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 121309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 121.5309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 122309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 122.5309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 123309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 124309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 125309012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 130.53510012±0.025Standard torsion (30-40°)
4 Day(s) or more 130.753510012±0.025Standard torsion (30-40°)

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56)
Machining Application Plane / Side / Curved surface / Groove Coating Non-Coated Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)