• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

JIS Standard Hole Cutting Bit 43 Type

PDF

Japanese Only

Part Number
43-0-HT103
43-0-HT105
43-0-HT110
43-0-HT120
43-0-ST110
43-0-ST120
43-0-ST130
43-0-UT110
43-0-UT120
43-0-UT140
43-1-HT103
43-1-HT105
43-1-HT110
43-1-HT120
43-1-ST110
43-1-ST120
43-1-ST130
43-1-UT110
43-1-UT120
43-1-UT140
43-2-HT103
43-2-HT105
43-2-HT110
43-2-HT120
43-2-ST110
43-2-ST120
43-2-ST130
43-2-UT110
43-2-UT120
43-2-UT140
43-3-HT103
43-3-HT105
43-3-HT110
43-3-HT120
43-3-ST110
43-3-ST120
43-3-ST130
43-3-UT110
43-3-UT120
43-3-UT140
43-4-HT103
43-4-HT105
43-4-HT110
43-4-HT120
43-4-ST110
43-4-ST130
43-4-UT110
43-4-UT120
43-4-UT140
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Link Size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C
89 Day(s) or more 10HT103801008-110383
89 Day(s) or more 10HT105801008-110383
89 Day(s) or more 10HT110801008-110383
2 Day(s) or more 10HT120801008-110383
89 Day(s) or more 10ST110801008-110383
89 Day(s) or more 10ST120801008-110383
Quote 10ST130801008-110383
89 Day(s) or more 10UT110801008-110383
2 Day(s) or more 10UT120801008-110383
Quote 10UT140801008-110383
89 Day(s) or more 10HT1031001608-114383
89 Day(s) or more 10HT1051001608-114383
6 Day(s) or more 10HT1101001608-114383
4 Day(s) or more 10HT1201001608-114383
89 Day(s) or more 10ST1101001608-114383
6 Day(s) or more 10ST1201001608-114383
Quote 10ST1301001608-114383
89 Day(s) or more 10UT1101001608-114383
6 Day(s) or more 10UT1201001608-114383
Quote 10UT1401001608-114383
Quote 13HT1031201908-117383
89 Day(s) or more 13HT1051201908-117383
6 Day(s) or more 13HT1101201908-117383
2 Day(s) or more 13HT1201201908-117383
2 Day(s) or more 13ST1101201908-117383
3 Day(s) or more 13ST1201201908-117383
Quote 13ST1301201908-117383
2 Day(s) or more 13UT1101201908-117383
3 Day(s) or more 13UT1201201908-117383
Quote 13UT1401201908-117383
89 Day(s) or more 16HT1031402208-3204134
89 Day(s) or more 16HT1051402208-3204134
3 Day(s) or more 16HT1101402208-3204134
6 Day(s) or more 16HT1201402208-3204134
2 Day(s) or more 16ST1101402208-3204134
3 Day(s) or more 16ST1201402208-3204134
89 Day(s) or more 16ST1301402208-3204134
2 Day(s) or more 16UT1101402208-3204134
6 Day(s) or more 16UT1201402208-3204134
Quote 16UT1401402208-3204134
Quote 19HT1031602508-4275155
89 Day(s) or more 19HT1051602508-4275155
Quote 19HT1101602508-4275155
89 Day(s) or more 19HT1201602508-4275155
89 Day(s) or more 19ST1101602508-4275155
Quote 19ST1301602508-4275155
89 Day(s) or more 19UT1101602508-4275155
89 Day(s) or more 19UT1201602508-4275155
Quote 19UT1401602508-4275155

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

JIS Specification Type 43 punching tool (Right) Product ​​Type Carbide bytes Preferred Hand Right-hand
Pieces 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)