• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Solid Long Taper Ball End Mill

Part Number
CSTBEL0.5-0.5
CSTBEL0.5-1
CSTBEL0.5-1.5
CSTBEL0.5-2
CSTBEL0.5-2.5
CSTBEL0.5-3
CSTBEL0.5-4
CSTBEL0.5-5
CSTBEL0.5-6
CSTBEL0.5-7
CSTBEL0.5-8
CSTBEL0.5-10
CSTBEL0.75-0.5
CSTBEL0.75-1
CSTBEL0.75-1.5
CSTBEL0.75-2
CSTBEL0.75-2.5
CSTBEL0.75-3
CSTBEL0.75-4
CSTBEL0.75-5
CSTBEL0.75-6
CSTBEL0.75-7
CSTBEL0.75-8
CSTBEL0.75-10
CSTBEL1-0.5
CSTBEL1-1
CSTBEL1-1.5
CSTBEL1-2
CSTBEL1-2.5
CSTBEL1-3
CSTBEL1-4
CSTBEL1-5
CSTBEL1-6
CSTBEL1-7
CSTBEL1-8
CSTBEL1-10
CSTBEL1.5-0.5
CSTBEL1.5-1
CSTBEL1.5-1.5
CSTBEL1.5-2
CSTBEL1.5-2.5
CSTBEL1.5-3
CSTBEL1.5-4
CSTBEL1.5-5
CSTBEL1.5-6
CSTBEL1.5-7
CSTBEL1.5-8
CSTBEL1.5-10
CSTBEL1.25-0.5
CSTBEL1.25-1
CSTBEL1.25-1.5
CSTBEL1.25-2
CSTBEL1.25-2.5
CSTBEL1.25-3
CSTBEL1.25-4
CSTBEL1.25-5
CSTBEL1.25-6
CSTBEL1.25-7
CSTBEL1.25-8
CSTBEL1.25-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSingle corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)
Torsional Angle R Tolerance Angle Tolerance (θ) Shank diameter tolerance (d)
4 Day(s) or more 30'60.54551.09Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚60.54551.19Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'60.54551.28Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚60.54551.38Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'60.54551.48Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚60.54551.57Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚80.54602.05Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚80.54602.31Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚80.54602.58Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚80.54602.84Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚80.54603.11Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚80.54603.66Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'80.754601.62Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚80.754601.75Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'80.754601.88Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚80.754602Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'80.754602.13Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚80.754602.26Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚80.754602.51Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚80.754602.77Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚80.754603.03Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚80.754603.29Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚80.754603.55Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚80.754604.07Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'1214652.19Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚1214652.38Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'1214652.57Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚1214652.76Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'1214652.96Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚1214653.15Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚2016704.66Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚2016705.33Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚2016706Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚2016706.68Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚2018707.36Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚2018708.73Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'201.56703.32Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚201.56703.64Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'201.56703.96Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚201.56704.29Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'201.56704.61Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚251.56805.46Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚251.56806.29Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚251.56807.12Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚251.58807.95Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚251.58808.79Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚251.510809.63Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚251.5108011.33Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'151.254652.74Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚151.254652.98Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'151.256653.22Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚151.256653.46Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'151.256653.7Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚151.256653.94Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚251.256805.82Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚251.256806.66Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚251.258807.5Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚251.258808.35Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚251.258809.2Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚251.25108010.91Right Torsion 30±0.02±5′h6

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Taper ball work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)