• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Solid Taper Ball End Mill

Part Number
CSTBE0.5-0.5
CSTBE0.5-1
CSTBE0.5-1.5
CSTBE0.5-2
CSTBE0.5-2.5
CSTBE0.5-3
CSTBE0.5-4
CSTBE0.5-5
CSTBE0.5-6
CSTBE0.5-7
CSTBE0.5-8
CSTBE0.5-10
CSTBE0.75-0.5
CSTBE0.75-1
CSTBE0.75-1.5
CSTBE0.75-2
CSTBE0.75-2.5
CSTBE0.75-3
CSTBE0.75-4
CSTBE0.75-5
CSTBE0.75-6
CSTBE0.75-7
CSTBE0.75-8
CSTBE0.75-10
CSTBE1-0.5
CSTBE1-1
CSTBE1-1.5
CSTBE1-2
CSTBE1-2.5
CSTBE1-3
CSTBE1-4
CSTBE1-5
CSTBE1-6
CSTBE1-7
CSTBE1-8
CSTBE1-10
CSTBE1.5-0.5
CSTBE1.5-1
CSTBE1.5-1.5
CSTBE1.5-2
CSTBE1.5-2.5
CSTBE1.5-3
CSTBE1.5-4
CSTBE1.5-5
CSTBE1.5-6
CSTBE1.5-7
CSTBE1.5-8
CSTBE1.5-10
CSTBE1.25-0.5
CSTBE1.25-1
CSTBE1.25-1.5
CSTBE1.25-2
CSTBE1.25-2.5
CSTBE1.25-3
CSTBE1.25-4
CSTBE1.25-5
CSTBE1.25-6
CSTBE1.25-7
CSTBE1.25-8
CSTBE1.25-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSingle corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)
Torsional Angle R Tolerance Angle Tolerance (θ) Shank diameter tolerance (d)
4 Day(s) or more 30'40.54451.06Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚40.54451.12Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'40.54451.18Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚40.54451.24Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'40.54451.3Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚40.54451.36Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚60.54451.77Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚60.54451.96Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚60.54452.16Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚60.54452.36Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚60.54452.55Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚60.54452.95Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'60.754451.59Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚60.754451.68Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'60.754451.77Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚60.754451.86Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'60.754451.95Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚60.754452.05Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚60.754452.23Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚60.754452.42Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚60.754452.61Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚60.754452.8Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚60.754452.99Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚60.754453.37Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'614552.08Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚614552.17Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'614552.26Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚614552.35Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'614552.43Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚614552.52Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚1016603.26Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚1016603.58Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚1016603.9Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚1016604.22Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚1016604.54Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚1016605.2Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'101.56553.14Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚101.56553.29Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'101.56553.44Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚101.56553.59Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'101.56553.74Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚151.56604.41Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚151.56604.89Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚151.56605.37Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚151.56605.85Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚151.56606.33Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚151.56606.82Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚151.56607.8Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 30'81.254552.61Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚81.254552.73Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 1゚30'81.254552.85Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚81.254552.97Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 2゚30'81.256553.09Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 3゚81.256553.21Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 4゚151.256604.42Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 5゚151.256604.91Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 6゚151.256605.4Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 7゚151.256605.89Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 8゚151.256606.38Right Torsion 30±0.02±5′h6
4 Day(s) or more 10゚151.256607.38Right Torsion 30±0.02±5′h6

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Taper ball work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)