• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

DLC Carbide Solid Reamer for Aluminum CSR-DLC

DLC Carbide Solid Reamer for Aluminum CSR-DLC

DLC coating with low coefficient of friction adopted, for aluminum and nonferrous metals

PDF

Part Number
CSR-DLC0.5
CSR-DLC0.6
CSR-DLC0.7
CSR-DLC0.8
CSR-DLC0.9
CSR-DLC0.51
CSR-DLC0.52
CSR-DLC0.53
CSR-DLC0.54
CSR-DLC0.55
CSR-DLC0.56
CSR-DLC0.57
CSR-DLC0.58
CSR-DLC0.59
CSR-DLC0.61
CSR-DLC0.62
CSR-DLC0.63
CSR-DLC0.64
CSR-DLC0.65
CSR-DLC0.66
CSR-DLC0.67
CSR-DLC0.68
CSR-DLC0.69
CSR-DLC0.71
CSR-DLC0.72
CSR-DLC0.73
CSR-DLC0.74
CSR-DLC0.75
CSR-DLC0.76
CSR-DLC0.77
CSR-DLC0.78
CSR-DLC0.79
CSR-DLC0.81
CSR-DLC0.82
CSR-DLC0.83
CSR-DLC0.84
CSR-DLC0.85
CSR-DLC0.86
CSR-DLC0.87
CSR-DLC0.88
CSR-DLC0.89
CSR-DLC0.91
CSR-DLC0.92
CSR-DLC0.93
CSR-DLC0.94
CSR-DLC0.95
CSR-DLC0.96
CSR-DLC0.97
CSR-DLC0.98
CSR-DLC0.99
CSR-DLC1
CSR-DLC1.01
CSR-DLC1.02
CSR-DLC1.03
CSR-DLC1.04
CSR-DLC1.05
CSR-DLC1.06
CSR-DLC1.07
CSR-DLC1.08
CSR-DLC1.09
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type Center
4 Day(s) or more 0.56+0.002~+0.0074500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.68+0.002~+0.0074500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.78+0.002~+0.0074500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.812+0.002~+0.0074500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.912+0.002~+0.0074500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5160~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5260~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5360~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5460~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5560~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5660~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5760~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5860~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.5960~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6180~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6280~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6380~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6480~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6580~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6680~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6780~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6880~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.6980~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7180~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7280~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7380~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7480~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7580~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7680~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7780~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7880~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.7980~+0.0054500.23h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.81120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.82120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.83120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.84120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.85120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.86120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.87120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.88120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.89120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.91120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.92120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.93120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.94120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.95120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.96120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.97120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.98120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 0.99120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 112+0.002~+0.0074500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.01120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.02120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.03120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.04120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.05120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.06120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.07120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.08120~+0.0054500.33h6Carbide-
4 Day(s) or more 1.09120~+0.0054500.33h6Carbide-

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shank Type End Mill Shank work material Cast Iron / Aluminum / Copper / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N Available
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA blade shape Right blade straight
Coating Type DLC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)