• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042BSS

F3000 Series, Positive Mill, Neo Straight Shank /F3042BSS

An end mill type that uses a sharp, 3D breaker tip. Various applicable chips are available.

PDF

Part Number
F3042BSS-20XSS20X1
F3042BSS-25XSS25X2
F3042BSS-25XSS25X2X200
F3042BSS-30XSS25X3
F3042BSS-30XSS25X3X200
F3042BSS-32XSS32X3
F3042BSS-32XSS32X3X200
F3042BSS-40XSS32X4
F3042BSS-40XSS32X4X200
F3042BSS-50XSS32X3
F3042BSS-50XSS32X5
F3042BSS-50XSS42X5X250
F3042BSS-63XSS32X4
F3042BSS-80XSS32X5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งExternal diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip
3 Day(s) or more 20105201358007930701APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 25115252358007932802APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 252002524580079621552APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 30120253358007933853APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 302002534580079631553APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 32120323358007934853APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 322003234580079641553APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 40125324408007936854APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 402003244580079661554APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 501503234580079371053APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 50125325408007938855APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 502504255080079682005APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 631503244580079401054APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57
3 Day(s) or more 801503254580079421055APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Machining Application Side / Groove work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)