• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PRC BORE/PRC SS Phoenix Series Round Cutter Straight Shank Type

Part Number
PRC10R020SS20-2L
PRC10R020SS20-2S
PRC10R025SS25-3L
PRC10R025SS25-3S
PRC10R032SS32-4L
PRC10R032SS32-4S
PRC12R030SS32-2L
PRC12R030SS32-2S
PRC12R032SS32-2L
PRC12R032SS32-2S
PRC12R032SS32-3L
PRC12R032SS32-3S
PRC12R040SS32-3L
PRC12R040SS32-3S
PRC12R050M22-4
PRC12R050M22-5
PRC12R050SS42-4L
PRC12R050SS42-4S
PRC12R063M22-4
PRC12R063M22-6
PRC12R080M25.4-5
PRC12R080M25.4-8
PRC12R080M27-5
PRC12R080M27-8
PRC12R100M31.7-6
PRC12R100M31.7-10
PRC12R100M32-6
PRC12R100M32-10
PRC16R040SS32-2L
PRC16R040SS32-2S
PRC16R050M22-3
PRC16R050SS42-3L
PRC16R050SS42-3S
PRC16R063M22-5
PRC16R063SS42-4L
PRC16R063SS42-4S
PRC16R080M25.4-6
PRC16R080M27-6
PRC16R100M31.7-7
PRC16R100M32-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMachining Application External diameter Dc
(φ)
Mounting Method Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Compatible Tip Material Underneck length ℓ2
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type Applicable Chip
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical10With handle180202Carbide Coat / No Carbide Coat80-780030320---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical10With handle130202Carbide Coat / No Carbide Coat50-780030020---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical15With handle200253Carbide Coat / No Carbide Coat120-780030425---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical15With handle140253Carbide Coat / No Carbide Coat60-780030125---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical22With handle200324Carbide Coat / No Carbide Coat120-780030532---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical22With handle150324Carbide Coat / No Carbide Coat70-780030232---1RPHW10T3MOSN/RPHW10T3MOEN/RPHT10T3MOEN-GL/RPHT10T3MOEN-SM/RPHT10T3M8EN-SM/RPHT10T3MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical18With handle200322Carbide Coat / No Carbide Coat120-780031930---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical18With handle150322Carbide Coat / No Carbide Coat70-780031830---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical20With handle200322Carbide Coat / No Carbide Coat120-780030932---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical20With handle150322Carbide Coat / No Carbide Coat70-780030632---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical20With handle200323Carbide Coat / No Carbide Coat120-780032132---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical20With handle150323Carbide Coat / No Carbide Coat70-780032032---1RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical28With handle250323Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031040---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical28With handle150323Carbide Coat / No Carbide Coat50-780030740---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical38Arbor40-4Carbide Coat / No Carbide Coat-227800200504510.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical38Arbor40-5Carbide Coat-227800204504510.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical38With handle250424Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031150---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical38With handle150424Carbide Coat / No Carbide Coat50-780030850---2RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical51Arbor40-4Carbide Coat / No Carbide Coat-227800201635010.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical51Arbor40-6Carbide Coat-227800206635010.46.32RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical68Arbor50-5Carbide Coat / No Carbide Coat-25.4780020980609.562RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical68Arbor50-8Carbide Coat-25.4780021180609.562RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical68Arbor50-5Carbide Coat / No Carbide Coat-277800202806012.472RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical68Arbor50-8Carbide Coat-277800207806012.472RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical88Arbor50-6Carbide Coat / No Carbide Coat-31.7578002101007012.783RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical88Arbor50-10Carbide Coat-31.7578002121007012.783RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical88Arbor50-6Carbide Coat / No Carbide Coat-3278002031007014.482RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical88Arbor50-10Carbide Coat-3278002081007014.482RPHW1204MOSN/RPHW1204MOSN/RPHT1204MOEN-GL/RPHT1204MOEN-SM/RPHT1204M8EN-SM/RPHT1204MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical24With handle250322Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031540---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical24With handle150322Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031240---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical34Arbor40-3Carbide Coat-227800213504510.46.31RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical34With handle250423Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031650---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical34With handle150423Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031350---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical47Arbor40-5Carbide Coat-227800214635010.46.32RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical47With handle250424Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031763---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Side / Groove / Vertical47With handle150424Carbide Coat / No Carbide Coat50-780031463---2RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical64Arbor50-6Carbide Coat-25.4780021880609.562RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical64Arbor50-6Carbide Coat-277800216806012.472RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical84Arbor50-7Carbide Coat-31.7578002191007012.783RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM
3 Day(s) or more Plane / Side / Groove / Vertical84Arbor50-7Carbide Coat-3278002171007014.482RPHW1605MOSN/RPHW1605MOSN/RPHT1605MOEN-GL/RPHT1605MOEN-SM/RPHT1605M8EN-SM/RPHT1605MOFN-NM

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Machining Application Details Profiling

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)