• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MC Tooling Block (4-Sided Standard Type)

MC Tooling Block (4-Sided Standard Type)

Self-cut margin of 0.4 to 0.5 mm is provided on the used surface. Self-cut allows finish with the same accuracy as your machine. Usable with existing machinery for your desired machining, such as T-grooving or tapping. Optionally available products include ground bottom and edge locator surface specifications and seating upper surface finishes.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
TBS03-15035
TBS03-15035-K
TBS03-20035
TBS03-20035-K
TBS03-20040
TBS03-20040-K
TBS04-20045
TBS04-20045-K
TBS04-20050
TBS04-20050-K
TBS04-20055
TBS04-20055-K
TBS04-20060
TBS04-20060-K
TBS04-20065
TBS04-20065-K
TBS04-20070
TBS04-20070-K
TBS04-22045
TBS04-22045-K
TBS04-22050
TBS04-22050-K
TBS04-22055
TBS04-22055-K
TBS04-22060
TBS04-22060-K
TBS04-22065
TBS04-22065-K
TBS04-22070
TBS04-22070-K
TBS04-25045
TBS04-25045-K
TBS04-25050
TBS04-25050-K
TBS04-25055
TBS04-25055-K
TBS04-25060
TBS04-25060-K
TBS04-25065
TBS04-25065-K
TBS04-25070
TBS04-25070-K
TBS05-25055
TBS05-25055-K
TBS05-25060
TBS05-25060-K
TBS05-25065
TBS05-25065-K
TBS05-25070
TBS05-25070-K
TBS05-25075
TBS05-25075-K
TBS05-25080
TBS05-25080-K
TBS05-25085
TBS05-25085-K
TBS05-25090
TBS05-25090-K
TBS05-30055
TBS05-30055-K
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Mounting Hole Diameter
(φ mm)
Number of Mounting Holes Grind finish and base with upper surface finish Weight
(kg)
29 Day(s) or more 300350150.874.62540----0.02/3000.02/300-0NA57
33 Day(s) or more 300350150.874.62540----0.01/5000.01/300-0Available57
29 Day(s) or more 300350200.849.62540----0.02/3000.02/300-0NA75
33 Day(s) or more 300350200.849.62540----0.01/5000.01/300-0Available75
29 Day(s) or more 300400200.849.62540----0.02/3000.02/300-0NA84
33 Day(s) or more 300400200.849.62540----0.01/5000.01/300-0Available84
29 Day(s) or more 400450200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA141
33 Day(s) or more 400450200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available141
29 Day(s) or more 400500200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA153
33 Day(s) or more 400500200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available153
29 Day(s) or more 400550200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA164
33 Day(s) or more 400550200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available164
29 Day(s) or more 400600200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA175
33 Day(s) or more 400600200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available175
29 Day(s) or more 400650200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA186
33 Day(s) or more 400650200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available186
29 Day(s) or more 400700200.899.650503201451102250.02/3000.02/300184NA197
33 Day(s) or more 400700200.899.650503201451102250.01/5000.01/300184Available197
29 Day(s) or more 400450225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA154
33 Day(s) or more 400450225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available154
29 Day(s) or more 400500225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA167
33 Day(s) or more 400500225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available167
29 Day(s) or more 400550225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA180
33 Day(s) or more 400550225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available180
29 Day(s) or more 400600225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA193
33 Day(s) or more 400600225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available193
29 Day(s) or more 400650225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA206
33 Day(s) or more 400650225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available206
29 Day(s) or more 400700225.887.150503201451102250.02/3000.02/300184NA219
33 Day(s) or more 400700225.887.150503201451102250.01/5000.01/300184Available219
29 Day(s) or more 400450250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA166
33 Day(s) or more 400450250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available166
29 Day(s) or more 400500250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA181
33 Day(s) or more 400500250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available181
29 Day(s) or more 400550250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA196
33 Day(s) or more 400550250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available196
29 Day(s) or more 400600250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA211
33 Day(s) or more 400600250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available211
29 Day(s) or more 400650250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA226
33 Day(s) or more 400650250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available226
29 Day(s) or more 400700250.874.650503201451102250.02/3000.02/300184NA241
33 Day(s) or more 400700250.874.650503201451102250.01/5000.01/300184Available241
29 Day(s) or more 500550250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA231
33 Day(s) or more 500550250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available231
29 Day(s) or more 500600250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA246
33 Day(s) or more 500600250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available246
29 Day(s) or more 500650250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA261
33 Day(s) or more 500650250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available261
29 Day(s) or more 500700250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA276
33 Day(s) or more 500700250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available276
29 Day(s) or more 500750250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA291
33 Day(s) or more 500750250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available291
34 Day(s) or more 500800250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA305
43 Day(s) or more 500800250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available305
34 Day(s) or more 500850250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA320
48 Day(s) or more 500850250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available320
34 Day(s) or more 500900250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300184NA335
48 Day(s) or more 500900250.8124.650504001751502750.01/5000.01/300184Available335
29 Day(s) or more 500550300.899.650504001751502750.02/3000.02/300184NA262
33 Day(s) or more 500550300.899.650504001751502750.01/5000.01/300184Available262

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material FC250 Heat Treatment Annealed Surface Treatment Paint (black scale section)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)