• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

LSD Long Straight Drill

LSD Long Straight Drill

HSS long straight drill for general drilling.
[Features]
· The abundance of sizes makes it possible to select a drill to match the machining conditions.
[Applications]
· It can be widely used for deep hole drilling.

PDF

Japanese Only

Features

●Can be used widely for deep hole processing.

Usage

●Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy

Specification

●For deep hole processing

Materials

●High Speed Steel(HSS)
Part Number
LSDD0100A100
LSDD0100A150
LSDD0110A100
LSDD0110A150
LSDD0120A100
LSDD0120A150
LSDD0130A100
LSDD0130A150
LSDD0140A100
LSDD0140A150
LSDD0150A100
LSDD0150A150
LSDD0160A100
LSDD0160A150
LSDD0170A100
LSDD0170A150
LSDD0180A100
LSDD0180A150
LSDD0190A100
LSDD0190A150
LSDD0200A100
LSDD0200A125
LSDD0200A150
LSDD0210A100
LSDD0210A150
LSDD0220A100
LSDD0220A150
LSDD0230A100
LSDD0230A150
LSDD0240A100
LSDD0240A150
LSDD0250A100
LSDD0250A125
LSDD0250A150
LSDD0260A100
LSDD0260A150
LSDD0270A100
LSDD0270A150
LSDD0280A100
LSDD0280A150
LSDD0290A100
LSDD0290A150
LSDD0300A100
LSDD0300A125
LSDD0300A150
LSDD0300A200
LSDD0310A150
LSDD0310A200
LSDD0320A125
LSDD0320A150
LSDD0320A200
LSDD0320A250
LSDD0330A150
LSDD0330A200
LSDD0340A150
LSDD0340A200
LSDD0350A125
LSDD0350A150
LSDD0350A200
LSDD0350A250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning
1 Day(s) 125100118Available
Same day 125150118Available
1 Day(s) 1.125100118Available
1 Day(s) 1.125150118Available
1 Day(s) 1.225100118Available
1 Day(s) 1.225150118Available
1 Day(s) 1.330100118Available
1 Day(s) 1.330150118Available
1 Day(s) 1.430100118Available
1 Day(s) 1.430150118Available
1 Day(s) 1.530100118Available
1 Day(s) 1.530150118Available
1 Day(s) 1.640100118Available
1 Day(s) 1.640150118Available
1 Day(s) 1.740100118Available
1 Day(s) 1.740150118Available
1 Day(s) 1.840100118Available
1 Day(s) 1.840150118Available
1 Day(s) 1.940100118Available
1 Day(s) 1.940150118Available
1 Day(s) 250100118Available
1 Day(s) 265125118Available
1 Day(s) 275150118Available
1 Day(s) 2.150100118Available
1 Day(s) 2.175150118Available
1 Day(s) 2.250100118Available
1 Day(s) 2.275150118Available
1 Day(s) 2.350100118Available
1 Day(s) 2.375150118Available
1 Day(s) 2.450100118Available
1 Day(s) 2.475150118Available
1 Day(s) 2.550100118Available
1 Day(s) 2.565125118Available
1 Day(s) 2.575150118Available
1 Day(s) 2.650100118Available
1 Day(s) 2.675150118Available
1 Day(s) 2.750100118Available
1 Day(s) 2.775150118Available
1 Day(s) 2.850100118Available
1 Day(s) 2.875150118Available
1 Day(s) 2.950100118Available
1 Day(s) 2.975150118Available
1 Day(s) 350100118Available
1 Day(s) 365125118Available
1 Day(s) 375150118Available
1 Day(s) 3100200118Available
1 Day(s) 3.175150118Available
1 Day(s) 3.1100200118Available
1 Day(s) 3.265125118Available
1 Day(s) 3.275150118Available
1 Day(s) 3.2100200118Available
1 Day(s) 3.2130250118Available
1 Day(s) 3.375150118Available
1 Day(s) 3.3100200118Available
1 Day(s) 3.475150118Available
1 Day(s) 3.4100200118Available
1 Day(s) 3.565125118Available
1 Day(s) 3.575150118Available
1 Day(s) 3.5100200118Available
1 Day(s) 3.5130250118Available

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material General Steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Straight Link
Coating Y/N None With/without Oil Hole None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)