• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

KSD Straight Drill for Cobalt High-Speed Stainless Steel

KSD Straight Drill for Cobalt High-Speed Stainless Steel

This is a straight drill using Cobalt HSS.
[Features]
· It has a tip shape that is well suited to machining stainless steel.
· Long-life machining using Cobalt HSS.
[Applications]
· Sharpness of the blade tip is good, ideal for processing stainless steel materials of 200 HB or less.

PDF

Japanese Only

Features

●Sharpness of blade edge is good, especially for processing stainless steel material of 200HB or less.

Usage

●Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Stainless Steel, Light Alloy

Specification

●Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameter x 3 to 5)

Materials

●Cobalt High Speed Steel(KMC2)
Part Number
KSDD0100
KSDD0110
KSDD0120
KSDD0130
KSDD0140
KSDD0150
KSDD0160
KSDD0170
KSDD0180
KSDD0190
KSDD0200
KSDD0210
KSDD0220
KSDD0230
KSDD0240
KSDD0250
KSDD0260
KSDD0270
KSDD0280
KSDD0290
KSDD0300
KSDD0310
KSDD0320
KSDD0330
KSDD0340
KSDD0350
KSDD0360
KSDD0370
KSDD0380
KSDD0390
KSDD0400
KSDD0410
KSDD0420
KSDD0430
KSDD0440
KSDD0450
KSDD0460
KSDD0470
KSDD0480
KSDD0490
KSDD0500
KSDD0510
KSDD0520
KSDD0530
KSDD0540
KSDD0550
KSDD0560
KSDD0570
KSDD0580
KSDD0590
KSDD0600
KSDD0610
KSDD0620
KSDD0630
KSDD0640
KSDD0650
KSDD0660
KSDD0670
KSDD0680
KSDD0690
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Point Angle
(°)
Thinning
1 Day(s) 11240125NA
1 Day(s) 1.11442125NA
1 Day(s) 1.21642125NA
1 Day(s) 1.31645125NA
1 Day(s) 1.41848125NA
1 Day(s) 1.51848125NA
1 Day(s) 1.62050125NA
1 Day(s) 1.72050125NA
1 Day(s) 1.82252125NA
1 Day(s) 1.92252125NA
1 Day(s) 22955118Available
1 Day(s) 2.12955118Available
1 Day(s) 2.23358118Available
1 Day(s) 2.33358118Available
1 Day(s) 2.43561118Available
Same day 2.53561118Available
Same day 2.63764118Available
1 Day(s) 2.73764118Available
1 Day(s) 2.83967118Available
1 Day(s) 2.94271118Available
Same day 34271118Available
1 Day(s) 3.14271118Available
Same day 3.24271118Available
1 Day(s) 3.34573118Available
1 Day(s) 3.44573118Available
Same day 3.54573118Available
1 Day(s) 3.64876118Available
1 Day(s) 3.74876118Available
1 Day(s) 3.84876118Available
1 Day(s) 3.95179118Available
Same day 45483118Available
1 Day(s) 4.15483118Available
Same day 4.25483118Available
1 Day(s) 4.35483118Available
1 Day(s) 4.45686118Available
Same day 4.55686118Available
1 Day(s) 4.65686118Available
1 Day(s) 4.75989118Available
1 Day(s) 4.85989118Available
1 Day(s) 4.96292118Available
Same day 56292118Available
1 Day(s) 5.16292118Available
1 Day(s) 5.26495118Available
1 Day(s) 5.36495118Available
1 Day(s) 5.46495118Available
Same day 5.56495118Available
1 Day(s) 5.66798118Available
1 Day(s) 5.76798118Available
1 Day(s) 5.86798118Available
1 Day(s) 5.96798118Available
Same day 670102118Available
1 Day(s) 6.170102118Available
1 Day(s) 6.270102118Available
1 Day(s) 6.370102118Available
1 Day(s) 6.473105118Available
1 Day(s) 6.573105118Available
1 Day(s) 6.673105118Available
1 Day(s) 6.773105118Available
1 Day(s) 6.873105118Available
1 Day(s) 6.973105118Available

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material General Steel / Stainless Steel / Aluminum Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank Type Straight Link
Coating Y/N None Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)