• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

C-CES2000 UT Coat, 2-flute Square

C-CES2000 UT Coat, 2-flute Square

[Features]
· Supports a wide range of applications from carbon to hardened steel (up to 55 HRC)
· Reasonable price, yet high quality and high performance

Part Number
C-CES2001-0015
C-CES2001-0020
C-CES2001-0030
C-CES2002
C-CES2002-0030
C-CES2002-0040
C-CES2002-0050
C-CES2002-0060
C-CES2002-0080
C-CES2003
C-CES2003-0045
C-CES2003-0060
C-CES2003-0075
C-CES2003-0090
C-CES2003-0120
C-CES2004
C-CES2004-0060
C-CES2004-0080
C-CES2004-0100
C-CES2004-0120
C-CES2004-0160
C-CES2005
C-CES2005-0075
C-CES2005-0100
C-CES2005-0125
C-CES2005-0150
C-CES2005-0200
C-CES2006
C-CES2006-0090
C-CES2006-0120
C-CES2006-0150
C-CES2006-0180
C-CES2006-0240
C-CES2007
C-CES2007-0140
C-CES2007-0175
C-CES2007-0210
C-CES2007-0280
C-CES2008
C-CES2008-0120
C-CES2008-0160
C-CES2008-0200
C-CES2008-0240
C-CES2008-0320
C-CES2009
C-CES2009-0180
C-CES2009-0225
C-CES2009-0270
C-CES2009-0360
C-CES2010
C-CES2010-0150
C-CES2010-0200
C-CES2010-0300
C-CES2010-0400
C-CES2011
C-CES2012
C-CES2012-0180
C-CES2012-0240
C-CES2012-0300
C-CES2012-0360
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
4 Day(s) or more 0.10.1544516°
3 Day(s) or more 0.10.244516°
3 Day(s) or more 0.10.344516°
3 Day(s) or more 0.20.433816°
6 Day(s) or more 0.20.344516°
3 Day(s) or more 0.20.444516°
4 Day(s) or more 0.20.544516°
4 Day(s) or more 0.20.644516°
4 Day(s) or more 0.20.844516°
5 Day(s) or more 0.30.633816°
4 Day(s) or more 0.30.4544516°
3 Day(s) or more 0.30.644516°
4 Day(s) or more 0.30.7544516°
4 Day(s) or more 0.30.944516°
7 Day(s) or more 0.31.244516°
4 Day(s) or more 0.40.833816°
4 Day(s) or more 0.40.644516°
3 Day(s) or more 0.40.844516°
3 Day(s) or more 0.4144516°
3 Day(s) or more 0.41.244516°
4 Day(s) or more 0.41.644516°
3 Day(s) or more 0.50.833816°
4 Day(s) or more 0.50.7544516°
3 Day(s) or more 0.5144516°
3 Day(s) or more 0.51.2544516°
3 Day(s) or more 0.51.544516°
Same day 0.5244516°
3 Day(s) or more 0.6133816°
3 Day(s) or more 0.60.944516°
4 Day(s) or more 0.61.244516°
4 Day(s) or more 0.61.544516°
4 Day(s) or more 0.61.844516°
4 Day(s) or more 0.62.444516°
4 Day(s) or more 0.7133816°
4 Day(s) or more 0.71.444516°
4 Day(s) or more 0.71.7544516°
4 Day(s) or more 0.72.144516°
3 Day(s) or more 0.72.844516°
3 Day(s) or more 0.81.233816°
3 Day(s) or more 0.81.244516°
4 Day(s) or more 0.81.644516°
3 Day(s) or more 0.8244516°
4 Day(s) or more 0.82.444516°
4 Day(s) or more 0.83.244516°
3 Day(s) or more 0.91.233816°
3 Day(s) or more 0.91.844516°
4 Day(s) or more 0.92.2544516°
4 Day(s) or more 0.92.744516°
4 Day(s) or more 0.93.644516°
3 Day(s) or more 12.544516°
3 Day(s) or more 11.544516°
3 Day(s) or more 1244516°
4 Day(s) or more 1344516°
3 Day(s) or more 1444516°
4 Day(s) or more 1.12.544516°
4 Day(s) or more 1.2444516°
4 Day(s) or more 1.21.844516°
3 Day(s) or more 1.22.444516°
3 Day(s) or more 1.2344516°
7 Day(s) or more 1.23.644516°

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiCN Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)