• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

2-flute Short Type FX-MG-EDS

2-flute Short Type FX-MG-EDS

General purpose type 2-flute end mill with FX coating for excellent heat resistance. Can be used for a wide range of machining.

PDF

 
Part Number
FX-MG-EDS-0.2
FX-MG-EDS-0.3
FX-MG-EDS-0.4
FX-MG-EDS-0.5
FX-MG-EDS-0.6
FX-MG-EDS-0.7
FX-MG-EDS-0.8
FX-MG-EDS-0.9
FX-MG-EDS-1
FX-MG-EDS-1.1
FX-MG-EDS-1.2
FX-MG-EDS-1.3
FX-MG-EDS-1.4
FX-MG-EDS-1.5
FX-MG-EDS-1.6
FX-MG-EDS-1.7
FX-MG-EDS-1.8
FX-MG-EDS-1.9
FX-MG-EDS-2
FX-MG-EDS-2.1
FX-MG-EDS-2.2
FX-MG-EDS-2.3
FX-MG-EDS-2.4
FX-MG-EDS-2.5
FX-MG-EDS-2.7
FX-MG-EDS-2.8
FX-MG-EDS-2.9
FX-MG-EDS-2.60
FX-MG-EDS-3
FX-MG-EDS-3.1
FX-MG-EDS-3.2
FX-MG-EDS-3.3
FX-MG-EDS-3.4
FX-MG-EDS-3.5
FX-MG-EDS-3.6
FX-MG-EDS-3.7
FX-MG-EDS-3.8
FX-MG-EDS-3.9
FX-MG-EDS-4
FX-MG-EDS-4.1
FX-MG-EDS-4.2
FX-MG-EDS-4.3
FX-MG-EDS-4.4
FX-MG-EDS-4.5
FX-MG-EDS-4.6
FX-MG-EDS-4.7
FX-MG-EDS-4.8
FX-MG-EDS-4.9
FX-MG-EDS-5
FX-MG-EDS-5.1
FX-MG-EDS-5.2
FX-MG-EDS-5.3
FX-MG-EDS-5.4
FX-MG-EDS-5.5
FX-MG-EDS-5.6
FX-MG-EDS-5.7
FX-MG-EDS-5.8
FX-MG-EDS-5.9
FX-MG-EDS-6
FX-MG-EDS-6.1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Flute Diameter Tolerance
(mm)
4 Day(s) or more 0.20.434085190020~-0.02
4 Day(s) or more 0.30.634085190030~-0.02
4 Day(s) or more 0.40.834085190040~-0.02
4 Day(s) or more 0.5134085190050~-0.02
4 Day(s) or more 0.61.234085190060~-0.02
4 Day(s) or more 0.71.434085190070~-0.02
4 Day(s) or more 0.81.634085190080~-0.02
4 Day(s) or more 0.9234085190090~-0.02
Quote 12.544085190100~-0.02
4 Day(s) or more 1.12.544085190110~-0.02
4 Day(s) or more 1.2444085190120~-0.02
4 Day(s) or more 1.3444085190130~-0.02
4 Day(s) or more 1.4444085190140~-0.02
3 Day(s) or more 1.5444085190150~-0.02
4 Day(s) or more 1.6544085190160~-0.02
4 Day(s) or more 1.7544085190170~-0.02
4 Day(s) or more 1.8544085190180~-0.02
4 Day(s) or more 1.9544085190190~-0.02
3 Day(s) or more 2644085190200~-0.02
4 Day(s) or more 2.1644085190210~-0.02
4 Day(s) or more 2.2644085190220~-0.02
4 Day(s) or more 2.3644085190230~-0.02
4 Day(s) or more 2.4844085190240~-0.02
4 Day(s) or more 2.5844085190250~-0.02
4 Day(s) or more 2.7844085190270~-0.02
4 Day(s) or more 2.8844085190280~-0.02
4 Day(s) or more 2.9844085190290~-0.02
4 Day(s) or more 2.6844085190260~-0.02
4 Day(s) or more 3864585190300~-0.02
4 Day(s) or more 3.11064585190310~-0.02
4 Day(s) or more 3.21064585190320~-0.02
4 Day(s) or more 3.31064585190330~-0.02
4 Day(s) or more 3.41064585190340~-0.02
4 Day(s) or more 3.51064585190350~-0.02
4 Day(s) or more 3.61064585190360~-0.02
4 Day(s) or more 3.71064585190370~-0.02
4 Day(s) or more 3.81164585190380~-0.02
4 Day(s) or more 3.91164585190390~-0.02
3 Day(s) or more 41164585190400~-0.02
4 Day(s) or more 4.11164585190410~-0.02
4 Day(s) or more 4.21164585190420~-0.02
4 Day(s) or more 4.31164585190430~-0.02
4 Day(s) or more 4.41164585190440~-0.02
4 Day(s) or more 4.51164585190450~-0.02
4 Day(s) or more 4.61164585190460~-0.02
4 Day(s) or more 4.71164585190470~-0.02
4 Day(s) or more 4.81365085190480~-0.02
4 Day(s) or more 4.91365085190490~-0.02
4 Day(s) or more 51365085190500~-0.02
4 Day(s) or more 5.11365085190510~-0.02
4 Day(s) or more 5.21365085190520~-0.02
4 Day(s) or more 5.31365085190530~-0.02
4 Day(s) or more 5.41365085190540~-0.02
4 Day(s) or more 5.51365085190550~-0.02
4 Day(s) or more 5.61365085190560~-0.02
4 Day(s) or more 5.71365085190570~-0.02
4 Day(s) or more 5.81365085190580~-0.02
4 Day(s) or more 5.91365085190590~-0.02
4 Day(s) or more 61365085190600~-0.02
4 Day(s) or more 6.11686085190610~-0.02

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Blade tip shape Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)