• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Hand Tap Series Carbide High Hardness Steel Hand Tap WH55-OT

Hand Tap Series Carbide High Hardness Steel Hand Tap WH55-OT

Ideal for tapping hardened steel up to 55 HRC

PDF

Part Number
WH55-OT-2.5P-OH3-M3X0.5
WH55-OT-2.5P-OH3-M4X0.7
WH55-OT-2.5P-OH3-M5X0.8
WH55-OT-2.5P-OH3-M6X1
WH55-OT-2.5P-OH3-M8X1.25
WH55-OT-2.5P-OH3-M10X1.5
WH55-OT-2.5P-OH3-M12X1.75
WH55-OT-5P-OH3-M3X0.5
WH55-OT-5P-OH3-M4X0.7
WH55-OT-5P-OH3-M5X0.8
WH55-OT-5P-OH3-M6X1
WH55-OT-5P-OH3-M8X1.25
WH55-OT-5P-OH3-M10X1.5
WH55-OT-5P-OH3-M12X1.75
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads L
(mm)
Link Diameter
(mm)
No. of Grooves Thread Length Tool No.
5 Day(s) or more M30.52.5P4644113901011
4 Day(s) or more M40.72.5P5254133901015
4 Day(s) or more M50.82.5P605.54163901019
Quote M612.5P6264193901023
5 Day(s) or more M81.252.5P706.25223901027
4 Day(s) or more M101.52.5P7575243901031
5 Day(s) or more M121.752.5P828.55293901035
4 Day(s) or more M30.55P4644113901010
4 Day(s) or more M40.75P5254133901014
5 Day(s) or more M50.85P605.54163901018
4 Day(s) or more M615P6264193901022
5 Day(s) or more M81.255P706.25223901026
5 Day(s) or more M101.55P7575243901030
5 Day(s) or more M121.755P828.55293901034

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Thread Types Meter Tool Material Type Carbide Work Material Heat-Treated Steel (45 - 55 HRC)
Tap Model Hand Tap Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Coating Type TiCN Precision OH3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)