• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Camera Tripod Screw Tap Series for Camera Tripod Mounting Screws TRP-SFT

Part Number
TRP-SFT-1/4-20
TRP-SFT-3/8-16
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
L
(mm)
Precision Length Under Neck
(mm)
Link Diameter
(mm)
Thread Length Tool No.
4 Day(s) or more 1/4UN2062OH92961929102
4 Day(s) or more 3/8UN1675OH12-72429103

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Thread Types Unified Number of Chamfered Threads 1.5P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
Work Material Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) / Thermoplastic (PVC, Nylon etc.) Tap Model Spiral Tap Bore Model For Blind Holes
Coating Presence None Coating Type Non-Coated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)