• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Powder HSS for High-Speed Processing, Regular Type VP-GDR

Powder HSS for High-Speed Processing, Regular Type VP-GDR

Super Premium High + V coating enables high-speed machining similar to the carbide drill

PDF

Part Number
VP-GDR-1.8
VP-GDR-1.82
VP-GDR-2
VP-GDR-2.1
VP-GDR-2.2
VP-GDR-2.3
VP-GDR-2.4
VP-GDR-2.5
VP-GDR-2.6
VP-GDR-2.7
VP-GDR-2.8
VP-GDR-2.9
VP-GDR-2.76
VP-GDR-2.78
VP-GDR-3
VP-GDR-3.1
VP-GDR-3.2
VP-GDR-3.3
VP-GDR-3.4
VP-GDR-3.5
VP-GDR-3.6
VP-GDR-3.7
VP-GDR-3.8
VP-GDR-3.9
VP-GDR-3.66
VP-GDR-3.68
VP-GDR-4
VP-GDR-4.1
VP-GDR-4.2
VP-GDR-4.3
VP-GDR-4.4
VP-GDR-4.5
VP-GDR-4.6
VP-GDR-4.7
VP-GDR-4.8
VP-GDR-4.9
VP-GDR-4.62
VP-GDR-5
VP-GDR-5.1
VP-GDR-5.2
VP-GDR-5.3
VP-GDR-5.4
VP-GDR-5.5
VP-GDR-5.6
VP-GDR-5.7
VP-GDR-5.8
VP-GDR-5.9
VP-GDR-5.52
VP-GDR-5.54
VP-GDR-6
VP-GDR-6.1
VP-GDR-6.2
VP-GDR-6.3
VP-GDR-6.4
VP-GDR-6.5
VP-GDR-6.6
VP-GDR-6.7
VP-GDR-6.8
VP-GDR-6.9
VP-GDR-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Link Model Link Diameter
(mm)
Tool No. Point Angle
(mm)
Thinning Type Coating Details
3 Day(s) 1.82254End Mill Link38593018120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 1.822254End Mill Link38616182120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 22456End Mill Link38593020120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.12456End Mill Link38593021120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.22759End Mill Link38593022120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.32759End Mill Link38593023120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.43062End Mill Link38593024120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.53062End Mill Link38593025120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.63062End Mill Link38593026120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.73365End Mill Link38593027120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.83365End Mill Link38593028120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 2.93365End Mill Link38593029120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 2.763365End Mill Link38616276120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 2.783365End Mill Link38616278120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 33365Straight Link38593030120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.13668End Mill Link48593031120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.23668End Mill Link48593032120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.33668End Mill Link48593033120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.43971End Mill Link48593034120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.53971End Mill Link48593035120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.63971End Mill Link48593036120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.73971End Mill Link48593037120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.84375End Mill Link48593038120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 3.94375End Mill Link48593039120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 3.663971End Mill Link48616366120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 3.683971End Mill Link48616368120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 44375Straight Link48593040120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.14387End Mill Link68593041120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 4.24387End Mill Link68593042120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 4.34791End Mill Link68593043120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.44791End Mill Link68593044120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.54791End Mill Link68593045120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.64791End Mill Link68593046120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.74791End Mill Link68593047120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.85296End Mill Link68593048120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 4.95296End Mill Link68593049120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 4.624791End Mill Link68616462120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 55296End Mill Link68593050120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 5.15296End Mill Link68593051120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.25296End Mill Link68593052120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.35296End Mill Link68593053120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.457101End Mill Link68593054120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.557101End Mill Link68593055120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.657101End Mill Link68593056120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.757101End Mill Link68593057120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.857101End Mill Link68593058120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 5.957101End Mill Link68593059120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 5.5257101End Mill Link68616552120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) or more 5.5457101End Mill Link68616554120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 657101Straight Link68593060120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.163107End Mill Link88593061120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.263107End Mill Link88593062120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.363107End Mill Link88593063120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.463107End Mill Link88593064120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.563107End Mill Link88593065120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.663107End Mill Link88593066120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.763107End Mill Link88593067120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
Same day 6.869113End Mill Link88593068120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 6.969113End Mill Link88593069120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated
3 Day(s) 769113End Mill Link88593070120X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4)5D or LessV coated

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type Others Oil-Hole Presence None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)