• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Regular Type for Stainless Steel/Soft Steel EX-SUS-GDR

Regular Type for Stainless Steel/Soft Steel EX-SUS-GDR

Regular groove length series ideal for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy, etc.

PDF

Part Number
EX-SUS-GDR-2
EX-SUS-GDR-2.01
EX-SUS-GDR-2.02
EX-SUS-GDR-2.03
EX-SUS-GDR-2.04
EX-SUS-GDR-2.05
EX-SUS-GDR-2.06
EX-SUS-GDR-2.07
EX-SUS-GDR-2.08
EX-SUS-GDR-2.09
EX-SUS-GDR-2.1
EX-SUS-GDR-2.2
EX-SUS-GDR-2.3
EX-SUS-GDR-2.4
EX-SUS-GDR-2.5
EX-SUS-GDR-2.6
EX-SUS-GDR-2.7
EX-SUS-GDR-2.8
EX-SUS-GDR-2.9
EX-SUS-GDR-2.11
EX-SUS-GDR-2.12
EX-SUS-GDR-2.13
EX-SUS-GDR-2.14
EX-SUS-GDR-2.15
EX-SUS-GDR-2.16
EX-SUS-GDR-2.17
EX-SUS-GDR-2.18
EX-SUS-GDR-2.19
EX-SUS-GDR-2.21
EX-SUS-GDR-2.22
EX-SUS-GDR-2.23
EX-SUS-GDR-2.24
EX-SUS-GDR-2.25
EX-SUS-GDR-2.26
EX-SUS-GDR-2.27
EX-SUS-GDR-2.28
EX-SUS-GDR-2.29
EX-SUS-GDR-2.31
EX-SUS-GDR-2.32
EX-SUS-GDR-2.33
EX-SUS-GDR-2.34
EX-SUS-GDR-2.35
EX-SUS-GDR-2.36
EX-SUS-GDR-2.37
EX-SUS-GDR-2.38
EX-SUS-GDR-2.39
EX-SUS-GDR-2.41
EX-SUS-GDR-2.42
EX-SUS-GDR-2.43
EX-SUS-GDR-2.44
EX-SUS-GDR-2.45
EX-SUS-GDR-2.46
EX-SUS-GDR-2.47
EX-SUS-GDR-2.48
EX-SUS-GDR-2.49
EX-SUS-GDR-2.51
EX-SUS-GDR-2.52
EX-SUS-GDR-2.53
EX-SUS-GDR-2.54
EX-SUS-GDR-2.55
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Link Model Link Diameter
(mm)
Tool No. Point Angle
(mm)
Thinning Type
Same day 22456End Mill Link362520130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.012456End Mill Link38597201130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.022456End Mill Link38597202130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.032456End Mill Link38597203130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.042456End Mill Link38597204130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.052456End Mill Link38597205130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.062456End Mill Link38597206130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.072456End Mill Link38597207130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.082456End Mill Link38597208130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.092456End Mill Link38597209130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.12456End Mill Link362521130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.22759End Mill Link362522130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.32759End Mill Link362523130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.43062End Mill Link362524130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.53062End Mill Link362525130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.63062End Mill Link362526130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.73365End Mill Link362527130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.83365End Mill Link362528130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.93365End Mill Link362529130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.112456End Mill Link38597211130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.122456End Mill Link38597212130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.132759End Mill Link38597213130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.142759End Mill Link38597214130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.152759End Mill Link38597215130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.162759End Mill Link38597216130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.172759End Mill Link38597217130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.182759End Mill Link38597218130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.192759End Mill Link38597219130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.212759End Mill Link38597221130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.222759End Mill Link38597222130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.232759End Mill Link38597223130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.242759End Mill Link38597224130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.252759End Mill Link38597225130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.262759End Mill Link38597226130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.272759End Mill Link38597227130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.282759End Mill Link38597228130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.292759End Mill Link38597229130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.312759End Mill Link38597231130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.322759End Mill Link38597232130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.332759End Mill Link38597233130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.342759End Mill Link38597234130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.352759End Mill Link38597235130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.362759End Mill Link38597236130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.373062End Mill Link38597237130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.383062End Mill Link38597238130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.393062End Mill Link38597239130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.413062End Mill Link38597241130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.423062End Mill Link38597242130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.433062End Mill Link38597243130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.443062End Mill Link38597244130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.453062End Mill Link38597245130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.463062End Mill Link38597246130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.473062End Mill Link38597247130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.483062End Mill Link38597248130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.493062End Mill Link38597249130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.513062End Mill Link38597251130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.523062End Mill Link38597252130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.533062End Mill Link38597253130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
3 Day(s) 2.543062End Mill Link38597254130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less
Same day 2.553062End Mill Link38597255130S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)5D or Less

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material General Steel / Stainless Steel / Aluminum / Copper Tool Material Type High-Vanadium High-Speed Steel Coating Presence Included
Coating Type TiN Oil-Hole Presence None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)