• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ultra-Small Diameter, Carbide Stub Type for Precision Machining WX-MS-GDS

Ultra-Small Diameter, Carbide Stub Type for Precision Machining WX-MS-GDS

Achieves high precision and high performance for drilling ultra-fine diameters for precision equipment or IT components

PDF

Part Number
WX-MS-GDS-0.2
WX-MS-GDS-0.3
WX-MS-GDS-0.4
WX-MS-GDS-0.5
WX-MS-GDS-0.6
WX-MS-GDS-0.7
WX-MS-GDS-0.8
WX-MS-GDS-0.9
WX-MS-GDS-0.19
WX-MS-GDS-0.21
WX-MS-GDS-0.22
WX-MS-GDS-0.23
WX-MS-GDS-0.24
WX-MS-GDS-0.25
WX-MS-GDS-0.26
WX-MS-GDS-0.27
WX-MS-GDS-0.28
WX-MS-GDS-0.29
WX-MS-GDS-0.31
WX-MS-GDS-0.32
WX-MS-GDS-0.33
WX-MS-GDS-0.34
WX-MS-GDS-0.35
WX-MS-GDS-0.36
WX-MS-GDS-0.37
WX-MS-GDS-0.38
WX-MS-GDS-0.39
WX-MS-GDS-0.41
WX-MS-GDS-0.42
WX-MS-GDS-0.43
WX-MS-GDS-0.44
WX-MS-GDS-0.45
WX-MS-GDS-0.46
WX-MS-GDS-0.47
WX-MS-GDS-0.48
WX-MS-GDS-0.49
WX-MS-GDS-0.51
WX-MS-GDS-0.52
WX-MS-GDS-0.53
WX-MS-GDS-0.54
WX-MS-GDS-0.55
WX-MS-GDS-0.56
WX-MS-GDS-0.57
WX-MS-GDS-0.58
WX-MS-GDS-0.59
WX-MS-GDS-0.61
WX-MS-GDS-0.62
WX-MS-GDS-0.63
WX-MS-GDS-0.64
WX-MS-GDS-0.65
WX-MS-GDS-0.66
WX-MS-GDS-0.67
WX-MS-GDS-0.68
WX-MS-GDS-0.69
WX-MS-GDS-0.71
WX-MS-GDS-0.72
WX-MS-GDS-0.73
WX-MS-GDS-0.74
WX-MS-GDS-0.75
WX-MS-GDS-0.76
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Link Model Link Diameter
(mm)
Tool No. Point Angle
(mm)
Thinning Coating Details
3 Day(s) 0.21.538End Mill Link33300020140NAWX coated
Same day 0.31.538End Mill Link33300030140NAWX coated
3 Day(s) 0.42.538End Mill Link33300040140NAWX coated
Same day 0.5338End Mill Link33300050140NAWX coated
3 Day(s) 0.63.538End Mill Link33300060140NAWX coated
Same day 0.74.538End Mill Link33300070140NAWX coated
3 Day(s) 0.8538End Mill Link33300080140NAWX coated
3 Day(s) 0.95.538End Mill Link33300090140NAWX coated
4 Day(s) or more 0.191.238End Mill Link3-120NAWX coated
3 Day(s) 0.211.538End Mill Link33300021140NAWX coated
3 Day(s) 0.221.538End Mill Link33300022140NAWX coated
3 Day(s) 0.231.538End Mill Link33300023140NAWX coated
3 Day(s) 0.241.538End Mill Link33300024140NAWX coated
3 Day(s) 0.251.538End Mill Link33300025140NAWX coated
3 Day(s) 0.261.538End Mill Link33300026140NAWX coated
3 Day(s) 0.271.538End Mill Link33300027140NAWX coated
3 Day(s) 0.281.538End Mill Link33300028140NAWX coated
3 Day(s) 0.291.538End Mill Link33300029140NAWX coated
3 Day(s) 0.31238End Mill Link33300031140NAWX coated
3 Day(s) 0.32238End Mill Link33300032140NAWX coated
3 Day(s) 0.33238End Mill Link33300033140NAWX coated
3 Day(s) 0.34238End Mill Link33300034140NAWX coated
3 Day(s) 0.35238End Mill Link33300035140NAWX coated
3 Day(s) 0.36238End Mill Link33300036140NAWX coated
3 Day(s) 0.37238End Mill Link33300037140NAWX coated
3 Day(s) 0.38238End Mill Link33300038140NAWX coated
3 Day(s) 0.392.538End Mill Link33300039140NAWX coated
3 Day(s) 0.412.538End Mill Link33300041140NAWX coated
3 Day(s) 0.422.538End Mill Link33300042140NAWX coated
3 Day(s) 0.432.538End Mill Link33300043140NAWX coated
3 Day(s) 0.442.538End Mill Link33300044140NAWX coated
3 Day(s) 0.452.538End Mill Link33300045140NAWX coated
3 Day(s) 0.462.538End Mill Link33300046140NAWX coated
3 Day(s) 0.472.538End Mill Link33300047140NAWX coated
3 Day(s) 0.482.538End Mill Link33300048140NAWX coated
3 Day(s) 0.49338End Mill Link33300049140NAWX coated
3 Day(s) 0.51338End Mill Link33300051140NAWX coated
3 Day(s) 0.52338End Mill Link33300052140NAWX coated
3 Day(s) 0.53338End Mill Link33300053140NAWX coated
3 Day(s) 0.543.538End Mill Link33300054140NAWX coated
3 Day(s) 0.553.538End Mill Link33300055140NAWX coated
3 Day(s) 0.563.538End Mill Link33300056140NAWX coated
3 Day(s) 0.573.538End Mill Link33300057140NAWX coated
3 Day(s) 0.583.538End Mill Link33300058140NAWX coated
3 Day(s) 0.593.538End Mill Link33300059140NAWX coated
3 Day(s) 0.61438End Mill Link33300061140NAWX coated
3 Day(s) 0.62438End Mill Link33300062140NAWX coated
3 Day(s) 0.63438End Mill Link33300063140NAWX coated
3 Day(s) 0.64438End Mill Link33300064140NAWX coated
3 Day(s) 0.65438End Mill Link33300065140NAWX coated
3 Day(s) 0.66438End Mill Link33300066140NAWX coated
3 Day(s) 0.67438End Mill Link33300067140NAWX coated
3 Day(s) 0.684.538End Mill Link33300068140NAWX coated
3 Day(s) 0.694.538End Mill Link33300069140NAWX coated
3 Day(s) 0.714.538End Mill Link33300071140NAWX coated
3 Day(s) 0.724.538End Mill Link33300072140NAWX coated
3 Day(s) 0.734.538End Mill Link33300073140NAWX coated
3 Day(s) 0.744.538End Mill Link33300074140NAWX coated
3 Day(s) 0.754.538End Mill Link33300075140NAWX coated
3 Day(s) 0.76538End Mill Link33300076140NAWX coated

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide Coating Presence Included
Coating Type Others Oil-Hole Presence None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)