• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Internally Mounted Grindstone Jig for Grinding Electrodeposition Type

 

Part Number
JGPC0.3-400
JGPC0.4-320
JGPC0.4-400
JGPC0.5-320
JGPC0.5-400
JGPC0.6-320
JGPC0.6-400
JGPC0.7-320
JGPC0.7-400
JGPC0.8-200
JGPC0.8-400
JGPC0.9-400
JGPC1-200
JGPC1-400
JGPC1.1-150
JGPC1.1-400
JGPC1.2-150
JGPC1.2-400
JGPC1.3-150
JGPC1.3-400
JGPC1.4-150
JGPC1.4-400
JGPC1.5-150
JGPC1.5-400
JGPC1.6-150
JGPC1.6-400
JGPC1.7-400
JGPC1.8-150
JGPC1.8-400
JGPC1.9-150
JGPC1.9-400
JGPC2-150
JGPC2-400
JGPC2.2-150
JGPC2.5-150
JGPC2.6-150
JGPC2.8-150
JGPC3-150
JGPC3.5-150
JGPC4-150
JGPC4.5-150
JGPC5-150
JGPC5.5-150
JGPC6-150
JGPC6.5-150
JGPC7-150
JGPC7.5-150
JGPC8-150
JGPC8.5-150
JGPC9-150
JGPC9.5-150
JGPC10-150
JGPC11-150
JGPC12-150
JGPC13-150
JGPC14-150
JGPC15-150
JGPC16-150
JGPC17-150
JGPC18-150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Material/abrasive Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Underhead Diameter
(mm)
Use Neck Length ℓ
(mm)
Tip R
(mm)
Total Length L
(mm)
Shank Material d
(mm)
4 Day(s) or more 400CBN0.3230.25A Shape (for side machining)20.0750SUS
4 Day(s) or more 320CBN0.4230.3A Shape (for side machining)20.0750SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.4230.3A Shape (for side machining)20.0750SUS
4 Day(s) or more 320CBN0.5230.4A Shape (for side machining)20.0750SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.5230.4A Shape (for side machining)20.0750SUS
4 Day(s) or more 320CBN0.6330.42A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.6330.42A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 320CBN0.7330.5A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.7330.5A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 200CBN0.8330.6A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.8330.6A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 400CBN0.9330.7A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 200CBN1330.8A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 400CBN1330.8A Shape (for side machining)30.1550SUS
4 Day(s) or more 150CBN1.1430.9A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.1430.9A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.2430.95A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.2430.95A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.3431A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.3431A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.4431.2A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.4431.2A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.5431.3A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.5431.3A Shape (for side machining)70.250SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.6431.4A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.6431.4A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.7431.45A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.8431.55A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.8431.55A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 150CBN1.9431.6A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 400CBN1.9431.6A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 150CBN2431.7A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 400CBN2431.7A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 150CBN2.2531.9A Shape (for side machining)70.2550SKS
4 Day(s) or more 150CBN2.5532.25A Shape (for side machining)70.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN2.6532.3A Shape (for side machining)70.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN2.8532.4A Shape (for side machining)70.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN3532.5A Shape (for side machining)100.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN3.553-B Shape (for side machining)-0.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN453-B Shape (for side machining)-0.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN4.553-B Shape (for side machining)-0.350SKS
Same day 150CBN553-B Shape (for side machining)-0.350SKS
4 Day(s) or more 150CBN5.5665A Shape (for side machining)140.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN6665.5A Shape (for side machining)140.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN6.576-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN776-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN7.586-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN886-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN8.596-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN996-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN9.5106-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN10106-B Shape (for side machining)-0.460SKS
4 Day(s) or more 150CBN111010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS
4 Day(s) or more 150CBN121010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS
4 Day(s) or more 150CBN131010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS
4 Day(s) or more 150CBN141010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS
4 Day(s) or more 150CBN151010-C Shape (For side/base machining)-0.570SKS
4 Day(s) or more 150CBN161010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS
4 Day(s) or more 150CBN171010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS
4 Day(s) or more 150CBN181010-C Shape (For side/base machining)-0.670SKS

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Classification Internal Grindstone Type Single Item Shape Cylindrical

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)