• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angle Grinder NAG-7X

Angle Grinder NAG-7X

[Features]
· Applicable to flat surface polishing
· Supports Deburring, Finishing, Various Grinding Work, and Heavy Cutting

PDF

Japanese Only

 
Part Number
15311
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSuitable Grindstone Dimensions
(mm)
Number of No-load Revolutions
(min-1)
Total Length
(mm)
Overall Height
(mm)
Weight
(g)
Hose Mouth Mounting Screw
(Rc)
Hose Inner Dia.
(mm)
Air Consumption
(m3 / min)
4 Day(s) or more 180×6×22760023011025001/412.70.65

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 15311 in the Angle Grinder NAG-7X series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15311 ในชุด Angle Grinder NAG-7X

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)