• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

HDMI Tufflock® HDMI Plug Dropout Prevention System

HDMI Tufflock® HDMI Plug Dropout Prevention System

HDMI Tufflock® UDA-H-01 is a system for preventing the HDMI plug from coming off.
Keeps the plug from suddenly coming out to reduce risk of data loss.

[Features]
· Constructed with a surface fastener mounted to the equipment and hook attached to the plug (made of resin). A unique new shape has been newly developed for the surface fastener and hook so both flat and round HDMI cables can be affixed.
[Components]
· Magic Hook®: 1 Polycarbonate / Surface Fastener: Nylon (Black)
[Applications]
· Ideal for studio equipment, broadcasting equipment, audio equipment, TVs, etc.
* Uses a surface fastener for the equipment mount, so it can be installed on curved surfaces such as TVs etc.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

UDA-H-01

 
Part Number
UDA-H-01
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
8 Day(s) or more 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Application For HDMI plug

Please check the type/dimensions/specifications of the part UDA-H-01 in the HDMI Tufflock® HDMI Plug Dropout Prevention System series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)