• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System

I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System

I/O Lock USB-AUK is a system for preventing USB plugs from slipping out. Keeps the plug from suddenly coming out to reduce risk of data loss.

[Features]
· Consists of stainless steel fixture and heat-resistant tape
(1) AUK-01-01-H/Y/B for USB plug 1 pc
* AUK-01-01-B dedicated for USB Type B.
(2) AUK-01-02 fixes two USB plugs
.
· Adhesive tape is tough and adheres firmly.
· It can be easily installed without machining the equipment, etc.
· It can be installed even while the USB is in use.
[Components]
· Main body: Metal leaf spring (orange) x 1
· Heat-resistant cloth tape (white) x 1
[Applications]
· Ideal where the installation space is small, such as on a desktop PC.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
AUK-01-01-B
AUK-01-01-H
AUK-01-01-Y
AUK-01-02
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSFixed plug quantity
2 Day(s) or more 61
2 Day(s) or more 61
2 Day(s) or more 61
2 Day(s) or more 62

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)