• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Lan Cable (Category 6 Compliant) EA764BC-5A

Flat Lan Cable (Category 6 Compliant) EA764BC-5A

【Product Specifications】
・Standard …Category 6 Compliance
・Connecter Shape …RJ45
・Width …6.4mm
・Thickness …1.4mm
・Length …5m
・Color …White
・Claw resistant to breakage for long-term fixing on LAN port.
・Conforming to category 6 which provides stable network environment even using 1000BASE-TX/1000BASE-T(Gigabit Ethernet).
・It is suitable for 10 Gigabit Ethernet and ensure 250MHz bandwidth.
・Flat type wire that can be installed to under carpet or a gap in the door.

Part Number
EA764BC-5A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA764BC-5A in the Flat Lan Cable (Category 6 Compliant) EA764BC-5A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BC-5A ในชุด Flat Lan Cable (Category 6 Compliant) EA764BC-5A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)