• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slim LAN Cable (Category 7 Compliant) EA764BA-120A

Slim LAN Cable (Category 7 Compliant) EA764BA-120A

【Product Specifications】
・Color …Black &White
・Cable Length …2m
・Connecter Shape …RJ-45 with retention clip brakeage prevent shield connector(with retention clip brakeage prevent cover)
・Cable Construction …Double twisting line Shield ,Straight all connecting line
・Cable Dia …5.0mm
・Correspondence transmission Band …・Category 7(10GBASE-T)・Category 6a(10GBASE-T)・Enhanced Category 6(10GBASE-T)・Category 6(1000BASE-TX)・Enhanced Category 5(1000BASE-T)・Category 5(100BASE-TX)・Category 3(10BASE-T)Applicable Code
・Correspondence Environment (Equipment )…ADSL modem,CATV modem,FTTH(Ultra High-Speed Light Internet ),Digital Tv ,Hard Disk Recorder (which has RJ-45 port),INS64(30mOr Less )Correspondence
・Category 7Compliance ,Its thin mesh cable is so strong that the nail is not broken though it is bended.

Part Number
EA764BA-120A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA764BA-120A in the Slim LAN Cable (Category 7 Compliant) EA764BA-120A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BA-120A ในชุด Slim LAN Cable (Category 7 Compliant) EA764BA-120A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)