• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Connector EA947SJ-4

Straight Connector EA947SJ-4

【Product Specifications】
・Material-Zinc die casting (electro-galvanized)
・Specification-SJ-4 to -8: for thin steelSK-4 to -8: for thick steel
・Straight connector for connecting a flexible tube to an electrical conduit
・For EA947SA-1 to SC-50
・Screw dim.…CTC19
・ID…14.5
・OD…36
・Length…40

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947SJ-4

Part Number
EA947SJ-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947SJ-4 in the Straight Connector EA947SJ-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SJ-4 ในชุด Straight Connector EA947SJ-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)