• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SC-5

[Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SC-5

【Product Specifications】
・Material-Zinc plated steel sheet is formed into a tube with square lock structure and covered with oil-resistant vinyl coating.
・Oil-resistant
・For factory machinery
・ID (mm)…26.4
・OD (mm)…33.2
・Length…5m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947SC-5

Part Number
EA947SC-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947SC-5 in the [Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SC-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SC-5 ในชุด [Oil-Resistant] Flexible Cable Protection Tube EA947SC-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)