• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

End Cap [for EA983PB-5] EA983PB-5E

End Cap [for EA983PB-5] EA983PB-5E

【Product Specifications】
・Material …Polyurethane
・Applicable Cable Dia. …Dia 33mmOr Less
・Load Capacity …About 4.7t
・Description …Pt End Cap Set (Male ・Female )
・Weight(Kg) …2.4(Each 1.2)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA983PB-5E

Part Number
EA983PB-5E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983PB-5E in the End Cap [for EA983PB-5] EA983PB-5E series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PB-5E ในชุด End Cap [for EA983PB-5] EA983PB-5E

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)