• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Plastic] Cable Cover Joint [Corner] EA947HM-1J

[Plastic] Cable Cover Joint [Corner] EA947HM-1J

【Product Specifications】
・Attach this piece on the cable cover and secure it with tape or adhesive.
・Color…Gray
・No.…No.1
・Qty.…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-1J

Part Number
EA947HM-1J
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-1J in the [Plastic] Cable Cover Joint [Corner] EA947HM-1J series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-1J ในชุด [Plastic] Cable Cover Joint [Corner] EA947HM-1J

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)