• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Plastic] Cable Cover EA947HM-12

[Plastic] Cable Cover EA947HM-12

【Product Specifications】
・Length-1m
・Suitable for areas where nails cannot be used
・Color…White
・No.…No.2
・B…21
・H…10.2
・Qty.…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HM-12

Part Number
EA947HM-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HM-12 in the [Plastic] Cable Cover EA947HM-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HM-12 ในชุด [Plastic] Cable Cover EA947HM-12

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)