• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Viny linsulated Tube EA944AE-12

Viny linsulated Tube EA944AE-12

【Product Specifications】
・Color …Black
・Heat …60℃
・Insulation Tube Perfect For Marking
・The inside diameter ×Thick Size …4×0.4mm
・Length …50m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA944AE-12

Part Number
EA944AE-12
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944AE-12 in the Viny linsulated Tube EA944AE-12 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)