• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Viny linsulated Tube EA944AE-11

Viny linsulated Tube EA944AE-11

【Product Specifications】
・Color …Black
・Heat …60℃
・Insulation Tube Perfect For Marking
・The inside diameter ×Thick Size …4×0.4mm
・Length …20m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA944AE-11

Part Number
EA944AE-11
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944AE-11 in the Viny linsulated Tube EA944AE-11 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)