• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

General-purpose relay [with LED] EA940MP-1E

General-purpose relay [with LED] EA940MP-1E

【Product Specifications】
・Number of poles-2 poles
・Contact arrangement-2c
・Rated conducting current-10A
・Contact mechanism-Single
・Operating ambient temperature--25℃ to 40℃(-25℃ to 55℃ only for -1A to -3A)
・Dim.-21.5 x 28 x 36mm
・Spec.…Operation indicator integrated
・Rated V…100/110VAC
・Type…LY2N

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940MP-1E

Part Number
EA940MP-1E
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940MP-1E in the General-purpose relay [with LED] EA940MP-1E series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)