• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Hookup Nut EA940LK-42

Hookup Nut EA940LK-42

【Product Specifications】
・Set Details
・welding rodx1 pc, connection nut x1 pc , locknut x2 pcs
・Electrode length-1m
・Electrode screw size-M6
・Select the SUS304 type for water purification. Select the SUS316 type for the cases where corrosion resistance is required.
・When a long electrode bar is necessary, it can be extended using the connecting nut and lock nut by every 1m.
・When the electrode bars are used for a 1m or longer distance, one or more separators are needed to prevent the electrodes from getting into contact with each other. (EA940LK-53, -55)
・Material-SUS316

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940LK-42

Part Number
EA940LK-42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940LK-42 in the Hookup Nut EA940LK-42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940LK-42 ในชุด Hookup Nut EA940LK-42

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)