• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Test Lead (Both ends clip) EA940DT-32

Test Lead (Both ends clip) EA940DT-32

【Product Specifications】
・Insulated. Pressure …AC2000V1 Minute More Than
・Lead Wire …0.1m㎡
・Full length …1000mm
・With Mold Clip S Both-Ends
・Red ,Black ,Each Color 2 Pcs ・Total 4 Pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940DT-32

Part Number
EA940DT-32
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DT-32 in the Test Lead (Both ends clip) EA940DT-32 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)