• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Plug for tip jack EA940DP-56

Plug for tip jack EA940DP-56

【Product Specifications】
・Rating-5A
・Nut width across flats-3.5mm
・Compatible products-EA940DP-61 to 66, -68, -69
・Color…White

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940DP-56

Part Number
EA940DP-56
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DP-56 in the Plug for tip jack EA940DP-56 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)