• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Switching Power Supply EA940DN-72

Switching Power Supply EA940DN-72

【Product Specifications】
・Front mounting type
・Input voltage-100 to 240VAC, 80 to 370VDC(-84 only: switching type between 100 to 120VAC/200 to 240VAC)
・Output voltage…12VDC
・Output capacity…50W
・Type…S8JX-N05012C

Part Number
EA940DN-72
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DN-72 in the Switching Power Supply EA940DN-72 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DN-72 ในชุด Switching Power Supply EA940DN-72

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)