• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Terminal Block Set (20A) EA940DM-2

Terminal Block Set (20A) EA940DM-2

【Product Specifications】
・Type- T10
・Compatible cable-2mm2
・Conducting current-20A
・Insulation voltage-250V
・Compatible crimp terminal-1.25-3.5, 2-3.5
・With cover
・Poles…2
・Dim. (mm)…42 x 31.5 x 21(D)

Part Number
EA940DM-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DM-2 in the Terminal Block Set (20A) EA940DM-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940DM-2 ในชุด Terminal Block Set (20A) EA940DM-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)