• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Push Button Switch EA940D-98

Push Button Switch EA940D-98

【Product Specifications】
・Common for dia. 22 and dia. 25 holes cut in panel
・Dim.-30 x 98.5 x 44mm
・Rating-10A
・Dia. 22mm switch
・Momentary type
・Material-Body: polycarbonate
・Color…Green
・Type…1a1b

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940D-98

Part Number
EA940D-98
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-98 in the Push Button Switch EA940D-98 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)