• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flat-Type Push Button Switch EA940D-3Y

Flat-Type Push Button Switch EA940D-3Y

【Product Specifications】
・IDEC
・For dia. 30mm hole cut in panel
・Momentary type
・Button dia.-40mm
・Push button color-With black, green, and red tips(only yellow for-1Y, -2Y, -3Y, -1AY, and-2BY)
・Color…Yellow
・Contact…1a1b
・Type…ABN111

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940D-3Y

Part Number
EA940D-3Y
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-3Y in the Flat-Type Push Button Switch EA940D-3Y series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)