• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-230

LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-230

【Product Specifications】
・Momentary type
・Hole cut in panel for dia. 16mm
・Dim.-21(W) x 52.5(D) x 18(H)mm
・Rating-5A
・Contact specification-1a1b
・LED bulb-24VDC
・Material-Body: polycarbonate
・Color…Yellow

Part Number
EA940D-230
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-230 in the LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-230 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940D-230 ในชุด LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-230

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)