• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-227

LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-227

【Product Specifications】
・Momentary type
・Hole cut in panel for dia. 16mm
・Dim.-21(W) x 52.5(D) x 18(H)mm
・Rating-5A
・Contact specification-1a1b
・LED bulb-24VDC
・Material-Body: polycarbonate
・Color…Green

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940D-227

Part Number
EA940D-227
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940D-227 in the LED Illuminated Square Type Push Button Switch EA940D-227 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)