• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Round Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-132

Round Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-132

【Product Specifications】
・Material-Resin
・Use adhesive to connect with the VE pipe.
・Spec.…Straight 2-side outlets
・Applicable pipe…VE pipe 22
・Color…Beige

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA940CS-132

Part Number
EA940CS-132
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CS-132 in the Round Exposed Box [for VE Pipe] EA940CS-132 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)