• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate (for 1 Pcs) EA940CN-52

Plate (for 1 Pcs) EA940CN-52

【Product Specifications】
・Dim.-70 x 120 x 7(T)mm
・Material-ABS resin
・Number of openings…For 1 pc

Part Number
EA940CN-52
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-52 in the Plate (for 1 Pcs) EA940CN-52 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-52 ในชุด Plate (for 1 Pcs) EA940CN-52

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)