• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Metal] Cover Plate EA940CE-263

[Metal] Cover Plate EA940CE-263

【Product Specifications】
・Material-New type metal(corrosion resistance aluminum alloy)
・With mounting frame
・Specification-Corner 3pc
・Size(mm)-162x120

Part Number
EA940CE-263
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-263 in the [Metal] Cover Plate EA940CE-263 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-263 ในชุด [Metal] Cover Plate EA940CE-263

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)