• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate EA940CE-216

Plate EA940CE-216

【Product Specifications】
・Material-Plastic
・Line-2
・Hole-6
・Mouth(hole)size(mm)-28.5x69.2

Part Number
EA940CE-216
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-216 in the Plate EA940CE-216 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-216 ในชุด Plate EA940CE-216

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)