• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate [Resin] EA940CE-215B

Plate [Resin] EA940CE-215B

【Product Specifications】
・Material …ABSResin
・Color …Milky White
・Size …116×120×7(T)mm
・Line …2
・Hole …5
・Jaws (Hole )Size …28.5×69.2mm、28.5×23.2mm

Part Number
EA940CE-215B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-215B in the Plate [Resin] EA940CE-215B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-215B ในชุด Plate [Resin] EA940CE-215B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)