• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Chip for Phone Line EA940CE-207

Chip for Phone Line EA940CE-207

【Product Specifications】
・Suitable wire-Dia. 9, Dia. 16mm
・Compatible with multi-line
・Size-44.2x22.7x11(D)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-207

Part Number
EA940CE-207
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-207 in the Chip for Phone Line EA940CE-207 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-207 ในชุด Chip for Phone Line EA940CE-207

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)