• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TV Terminal (High Shield design) EA940CE-157

TV Terminal (High Shield design) EA940CE-157

【Product Specifications】
・Tv Set[For Automobile] Terminal
・Current Passage Type
・Band …10 To 2602MHz
・Size …44×22.7×31.5(D)mm
・Connector …FConector

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA940CE-157

Part Number
EA940CE-157
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-157 in the TV Terminal (High Shield design) EA940CE-157 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-157 ในชุด TV Terminal (High Shield design) EA940CE-157

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)