• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TV Socket Outlet EA940CE-152

TV Socket Outlet EA940CE-152

【Product Specifications】
・For terminal
・Band-width-10 to 2602MHz
・Size-44x22.7x31(H)mm
・Connecter-F-type junction
・Current passage type

Part Number
EA940CE-152
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-152 in the TV Socket Outlet EA940CE-152 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-152 ในชุด TV Socket Outlet EA940CE-152

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)