• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Temporary Lighting Switch EA940CE-15

Temporary Lighting Switch EA940CE-15

【Product Specifications】
・Rated capacity-3A 110V
・Size-44x45.2x31.3(D)mm
・Operation time-0 to approx.5 min(changeable)
・Suitable load-White light:20 to 300W(100W or less per a light), fluorescent lamp:10 to 200W(inverter lighting:80W or less), fan :15 to 100W(Up to 1A)

Part Number
EA940CE-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-15 in the Temporary Lighting Switch EA940CE-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-15 ในชุด Temporary Lighting Switch EA940CE-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)